Bømlo Sportsdykkere

Kontakt informasjon
Adresse:
Bømlo Sportsdykkere
Anskotvegen 21
5437 Finnås
Pr. tlf. til Inge Robberstad 480 37 833
e-post: inge.robberstad(at)haugnett.no
Klubbhuset ligger på Finnås, i båthavna. Nedkjøring er merka med skilt «Sportsdykking».