Bømlo Sportsdykkere

Velkomen til medlemsida for Bømlo Sportsdykkere. Denne delen av heimesiden er forbeholdt informasjon til medlemmane. Me vil her presentera mest mogleg som vi anser som viktig for deg som medlem. Hvis noken har spesielle ønsker om stoff som burde vært presentert her, så send ønsket til noken i styret.