Bømlo Sportsdykkere

Velkomen til medlemsida for Bømlo Sportsdykkere. Denne delen av heimesiden er forbeholdt informasjon til medlemmane. Me vil her presentera mest mogleg som vi anser som viktig for deg som medlem. Hvis noken har spesielle ønsker om stoff som burde vært presentert her, så send ønsket til noken i styret.

Innkalling til årsmøte den 11 mars 2018 kl 18:00 på klubbhuset.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende seinast 24 februar 2018. Fullstendig saksliste vil bli lagt ut seinast 1 uke før årsmøtet.