Bømlo Sportsdykkere

Bakgrunn for Politiattest
Norsk idrett skal væra ein trygg stad for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag pliktar å inhente politiattest for personar som skal utføra oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemning.

For mere informasjon, følg denne linken til NIF sine heimesider.

Bekreftelse for søknad om Politiattest lastes ned her.

Deler av skjemaet er ferdig utfylt, men du må påføre navn og fullføre årstallet. I feltet for «fødselnummer» skal kun fødselsdato påføres (ikkje heile personnummeret). Ferdig utfylt skjema scannes og kan leveres elektronisk, hvis søker er over 18 år. Scannet skjema legges ved i elektronisk søknad om politiattest. Følg link for levering av elektronisk søknad.

https://attest.politi.no/