Bømlo Sportsdykkere

Leige av klubbhus


  • Grupper: kr. 875,- for inntil 5 personer, deretter eit tillegg på kr. 175,- pr. person.
  • Selskap o.l. kr. 700,- (uten overnatting).
  • Avbestilling kr. 600,- gjelder ved avbestilling seinare enn 14 dager før ankomst.

Leige av båtar

  • Mamo kr. 700,- pr. døgn, eksklusiv drivstoff.
  • Papen kr. 700,- pr. døgn, eksklusiv drivstoff.
  • Ved skade på motor, undervannshus og propell, er egenandelen kr. 8000,- som må dekkast av leigetakar. I tillegg kjem transport til verkstad.

Luftfylling

  • kr. 50,- pr. fylling.

Utvasking


  • Viss ein ønsker utvask så kostar da kr. 500,-